„Sorrõseto“ (Talinas, Estija)

Estijos Setu regiono folkloro ansamblis „SORRÕSETO“, vad. Valli Karp (Talinas). Nors gyvena ir repetuoti renkasi toli nuo paties Setu regiono, visi šio ansamblio senjorai yra gimę ir augę būtent ten, Pečiorų apylinkėse. Taigi ansamblio nariai tęsia savo senolių Setu žemėse išsaugotas folkloro tradicijas. Scenoje perteikia Setu regiono dialektu atliekamas vietines dainas (leelo), šoka tradicinius Setu šokius. Ansambliečiai laikosi senųjų šio krašto stačiatikių švenčių tradicijų, puoselėja senųjų rankdarbių menus, dėvi tradicinius Setu kostiumus. Daugiau žr.: http://www.sose.not.ee/

: | : val