„Shavnabada“ (Tbilisis, Gruzija)

Folkloro ansamblis „SHAVNABADA“, vad. David Tsintsadze (Tbilisis), įkurtas 2005 metais. Iki tol ansamblio nariai dainavo vaikų ansambliuose „Martve“ ir „Bichebi“. Į ansamblį susibūrė dėl ypatingos meilės, kurią puoselėja Gruzijos liaudies muzikai ir nuo tada siekia saugoti gruzinų liaudies ir bažnytinę muziką kaip dainininkai bei naudodami įvairias kitas kultūros priemones. „Shavnabada“ sėkmingai dalyvavo daugelyje įvairių folkloro festivalių ir koncertų, o 2005 m. ansambliui buvo suteiktas laureato vardas „Gruzijos polifoninio dainavimo išsaugojimo“ nominacijoje. „Shavnabada“ yra išleidusi 9 ir liaudies dainų, ir bažnytinių giesmių kompaktines plokšteles. Daugiau žr.: http://www.shavnabada.net

Gruzinų daugiabalsio dainavimo tradicija

                                   

Folkloro ansamblis „Shavnabada“ (Tbilisis, Gruzija) pristatys gruzinų daugiabalsio dainavimo tradiciją, į Unesco Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktą 2008 m.

TRADICIJA:
Tradicinis dainavimas yra neatsiejama Gruzijos nacionalinės kultūros dalis. Gruzijoje yra žinomos trijų tipų daugiabalsio dainavimo tradicijos. Tai sudėtingos faktūros Svanetijos daugiabalsumas, Rytų Gruzijos (Kachetijos) daugiabalsis dialogas boso fone ir Vakarų Gruzijoje žinomas tribalsis daugiabalsumas. Anksčiau tradicinė gruzinų muzika kentėjo nuo socialistinės kultūros politikos, o dabar jai gresia išnykimas iš kaimo vietovių; pavojų kelia ir didėjanti pop muzikos sėkmė. Daugelyje archyvų galima rasti 20 a. pradžios polifoninių dainų įrašų, bet jie nėra pakankamai apsaugoti, kad būtų užtikrintas ilgalaikis jų išlaikymas. 

: | : val